Begrippenlijst

Alternatieve geneeswijze; is een behandel- of onderzoeksmethode waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.


Anamnese gesprek; wat een eigenaar met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante
omstandigheden van zijn paard aan mij kan vertellen. Een anamnesegesprek komt tot stand doordat ik de eigenaar gerichte vragen stel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan daarbij bijvoorbeeld naar het eetgedrag, eerdere ziektes, eerdere operaties of ongelukken, tandartsbezoeken of de rijtechtnische opvallendheden gevraagd worden.


Bewegingsapparaat; Het geheel van botten, gewrichten, bindweefsel, spieren en pezen waarmee we ons voortbewegen.


Bewegingssysteem; zie bewegingsapparaat


Bindweefselverklevingen; bindweefsel is een vorm van weefsel dat onderdeel uitmaakt van het gehele lichaam van mens en dier. Het heeft een steunende, dan wel verzorgende en voedende functie. Wanneer dit weefsel trauma ondergaat of uitdroogt dan kan dit aan elkaar aan ‘kleven’ en vormt zich een stugger weefsel wat voor bewegingsblokkades zorgt en de doorbloeding verminderd.


Cranio-sacraal systeem; Een lichaamsysteem dat wordt omsloten door de botten en vliezen van de schedel en het ruggemerg. Daarbinnen circuleert de hersenvloeistof in een bepaald ritme, dat overal aan het lichaam waargenomen kan worden door de gevoelige therapeut. Een disbalans kan ontstaan door bijvoorbeeld een lichamelijk of psychisch trauma, ziekten, ontstekingen, stress, emotionele blokkades.


Discipline; Een vakgebied


Fascia; Bindweefsel. Een vorm van weefsel dat onderdeel uitmaakt van het gehele lichaam van mens en dier. Het heeft een steunende, dan wel verzorgende en voedende functie.


Holistisch; Het holisme is een wereldbeeld dat ervan uitgaat dat alles met alles samenhangt. Het idee is dat er in feite niets te zeggen valt over het geheel wanneer je alleen afzonderlijke delen van de werkelijkheid bestudeert. De waarde van het geheel is bovendien groter dan de optelsom van de delen.


Indicatie; Mogelijk teken of aanwijzing


Manuele technieken; Met de handen


Mobiliteit; Het beweeglijk zijn of de mate waarin iets of iemand zich beweegt 


Myo-fasciale techniek; Een behandeltechniek die op de spieren en fascia inwerkt


Orgaansysteem; een functioneel geheel gevormd door het geheel van organen, zoals bijvoorbeeld het ademhalingssysteem of het verteringssysteem.


Osteopathisch gewricht; Iedere plek in het lichaam waarop twee structuren bewegen ten opzichte van elkaar.


Palliatief; Wanneer er niet meer genezend kan worden behandeld. De behandelingen die nog worden ingezet, zijn op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven gericht.


Preventief; Met de bedoeling om te voorkomen dat iets gebeurt.


Pariëtaal systeem; zie bewegingsapparaat


Viscerale systeem; een aantal lichaamssystemen die betrekking hebben op de ingewanden van mensen en dieren